Forum

Marked


Dagen i dag

2. april 1801

Britene utførte et overraskelsesangrep på København, ledet av admiral sir Hyde Parker, senere kjent som... Les mer ...

Dagen i går

1. april 1815

Otto von Bismarck ble født


2. april 1801

Slaget på Københavns red
Britene utførte et overraskelsesangrep på København, ledet av admiral sir Hyde Parker, senere kjent som slaget på Københavns red. Framstøtet ble ledet av viseadmiral Horatio Nelson. Ingenting av den såkalte dansk-norske flåten (egentlig den danske orlogsflåten) ble berørt under striden, som varte vel 4 timer og førte til våpenhvile og forhandlinger med britene. Av de 18 danske fartøyene i «defensjonslinjen» ble fem av de minste fartøyene berget inn til havnen, mens de andre ble ødelagt eller tatt av Nelson. Selv mistet britene ingen fartøyer, og ingen var så skadet at de ikke kunne seile hjem. På dansk side ble 1035 mann drept eller såret, mens ca. 1 800 ble tatt til fange. De britiske tap var 268 drepte og 689 sårede.

Danmark-Norge måtte gå med på å trekke seg ut av det væpnede nøytralitetsforbundet som man hadde valgt å stå tilsluttet, en type allianse som hadde en klar brodd mot Storbritannia og var alt annet enn nøytral.

Britene brukte blant annet det nye Experimental Corps of Riflemen som skarpskyttere om bord på krigsskipene. Riflekorpset var bevæpnet med den nye Baker-riflen.

1. april 1815


Otto von Bismarck ble født
Fyrst Otto von Bismarck, hertug av Lauenburg, var en tysk statsmann og en av de mest prominente ledere i det 19. århundre; som statsminister i kongeriket Preussen forente han Tyskland med en serie vellykkede kriger og ble Tysklands første kansler. Som en konservativ og aristokratisk politiker kjempet han mot fremveksten av sosialdemokratiet på 1880-tallet, ved blant annet å forby flere organisasjoner, og ved pragmatisk å komme arbeiderne i møte med omfattende sosiale reformer som la grunnlaget for den moderne velferdsstaten. Han var en forsiktig utenrikspolitiker som etter Tysklands samling arbeidet for å opprettholde fred på det europeiske kontinentet. Bismarck ble kjent som jernkansleren.

Han er også kjent for sine mange finurlige sitater:

 • Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn.
 • Når en mann sier at han godtar noe i prinsippet, betyr det at han ikke har den ringeste interesse av å gjennomføre det i praksis.
 • Det viktigste er ikke å skrive historie, men å gjøre den.
 • Det lyves aldri så mye som foran et valg, under en krig eller etter en jakt.
 • Tidens store spørsmål avgjøres ikke med taler og majoritetsbeslutninger, men med blod og jern.
 • Hva annet er våre stater og vår makt og ære overfor Gud enn maurtuer og bikuber som oksens klov trår i stykker, eller som blir ofre for skjebnen i form av en birøkter.Chat

Offline

Ingen påloggede.

  (Du må være pålogget forumet for å kunne chatte.)


  Uthevet artikkel

   Forstørre en kuletang

  • Forstørre en kuletang

   Dersom du har kuletenger som støper kuler som er for små, så er det mulig å slipe dem opp. Du trenger ikke mer avanserte redskaper enn en drill, finkornet slipepasta, en fil og et par treskruer. I tillegg trenger du fire-fem perfekt støpte kuler som er støpt fra tanga du skal slipe opp. Denne artikkelen forteller deg hvordan du går fram for å slipe opp en kuletang, og tar utgangspunkt i en hulbasetang.

  Kjøp og salg

  Noen enkle annonseregler

  På denne siden kan du legge ut private annonser knyttet opp mot antikke våpen, svartkruttskyting og utstyr. Reglene er enkle:

  • Annonsen skal være knyttet opp til svartkruttskyting eller antikke våpen.
  • Antikke våpen og replikaer av disse skal være modellfestet før 1890.
  • Alt som annonseres skal være innenfor norsk lov.
  • Annonsørene har selv ansvar for å fjerne annonsene.
  • Det er ikke tillatt å lenke til andre salgssteder.
  • Det er ikke tillatt å slette en annonse, for så å legge den inn igjen kun for at den skal vises i sidemenyen.
  • Annonser der det oppfordres til budgivning er ikke tillatt. Oppgi fast pris! Ny!

  Annonser som ikke samsvarer med reglene over blir umiddelbart fjernet. svartkrutt.net tar ikke ansvar for eventuelle tvister om handelen som oppstår mellom kjøper og selger.
  Nr. 1205
  Selges

  4 blanke DkN selges/byttes

  Fire relativt sjeldne dansk/norske skal bort, fra venstre:

  Dragonpallask M1773 med originalbalg. Pallasken er i meget god stand og et av de flotteste ryttersverdene som ble brukt av den dansk/norske hær på 1700-tallet.

  Rytterpallask M1750/26 - Dette er en særnorsk rytterpallask sammensatt av grepet fra M1750 pallasken og klingen fra M1726 pallasken. Forklaringen er at en del M1726 erstatningsklinger ble sendt til Norge og erstattet de noe mindre og lettere M1750 klingene. Disse er temmelig sjeldne og så godt som ingen danske samlere har denne. Den på bildet er litt sliten. Grepet har antagelig ikke originalvikling, men antatt en vikling gjort på Hærmuseet på 1960-70 tallet. Det er merker etter noe rust på klingen, svært lite i form av pittring etter gravrust, mer som "mønster" i smiarbeidet. Nakkestykket på grepet har litt klaring til viklingen.

  Soldatkorde M1701 med bred F4-merket klinge i usedvanlig lang lengde. Dette er DkN's første modellfestede våpen og svært vanskelig å finne med denne brede klingen. De fleste har fått erstatningsklinger. Korden er sliten, riktignok ingen dyp gravrust, men F4 monogrammet på forsiden er nesten umulig å se og det på baksiden er også veldig svakt. Viklingen antas å være ny og det er en liten skjevhet i grep/parerplate/klinge. Jeg har en til av disse som skal bort, i mye bedre stand, men med erstatningsklinge (litt smalere, ingen monogrammer og ikke på langt nær så verdifull).

  Offiserskorde ca 1710, supersjelden, men i elendig forfatning. Klingen (sekundær?) er en svensk Wiraklinge med dyp gravrust, viklingen antas å være ny og enden på parerstangen er brukket av - og likevel er den temmelig verdifull. Good grief!

  Våpnene byttes i andre DkN våpen eller våpen produsert av Hans Larsen, alternativt selges for klingende mynt i betydelige mengder.

  Klikk for å forstørre bildet

  Navn: Trond
  Telefon: 2214 1045
  E-post: trondwi@online.no
  Lagt inn Fri. 13. Feb. 2009 kl. 19:40.
  Antall ganger klikket på: 35.