Forum

Marked


Dagen i dag

28. mai 1830

Indian Removal Act var en lov som ble vedtatt i USA i 1830 som tvang indianerene som bodde øst for... Les mer ...

Dagen i går

27. mai 1837

Kongen nedsatte geværkommisjon


28. mai 1830

Indian Removal Act
Indian Removal Act var en lov som ble vedtatt i USA i 1830 som tvang indianerene som bodde øst for Mississippi-elven å flytte til områder vest for samme elv. Fordrivelsen er siden blitt kalt «Tårenes vei». Loven fikk direkte støtte blant ikke-indianere i Sørstatene som var ivrige etter å ta over deres eiendom.

Mens flyttingen i teorien var frivillig, ble det i realiteten lagt stort press på indianernes ledere om å underskrive avtalene. Den første avtalen om forflytning som ble undertegnet var «Treaty of Dancing Rabbit Creek» den 27. september 1830, hvor choctawene i Mississippi fikk land øst for elven i bytte mot betaling og land i vest. Neste avtale ble undertegnet i 1835, og førte til forflytning av cherokee-befolkningen på «Tårenes vei».

Seminolene og andre stammer lot seg ikke flytte på fredelig vis. Sammen med frigitte slaver motsatte de seg flytting. Den andre seminole-krigen varte fra 1835 til 1842, og førte til at regjeringen lot seminolene forbli i sumplandet i Florida. Bare en liten gruppe forble og omlag 3 000 ble drept i kriger mellom amerikanske soldater og seminolene.

27. mai 1837


Kongen nedsatte geværkommisjon
Det var tradisjonelt artilleriets offiserer som hadde ansvar for utvikling av nye våpen til Hæren – ikke bare kanoner og artillerimateriell, men også håndskytevåpen. Da Artilleri- og konstruksjonskomiteen egentlig ikke var egnet til å behandle mange av de detaljerte prosjektene knyttet til håndskytevåpnene ble det foreslått å danne en egen geværkommisjon bestående av offiserer fra infanteriet, kavaleriet og artilleriet som kunne ta seg av disse spørsmålene.

Den 27. mai 1837 besluttet kong Karl Johan av Sverige og Norge ved kongelig resolusjon å nedsette en geværkommisjon. Kommisjonen skulle gjennomgå alle tilgjengelige skytevåpen for kavaleriet og infanteriet, utføre skyteforsøk og til slutt komme med en innstilling og forslag til modeller for de to våpengrenene. Arbeidet kulminerte blant annet med at kammerladningsgeværet ble antatt i Norge.


Chat

Offline

Ingen påloggede.

  (Du må være pålogget forumet for å kunne chatte.)


  Uthevet artikkel

   Sharps Model 1874 – Del 2: Skyting

  • Sharps Model 1874 – Del 2: Skyting

   Andre del i artikkelserien om Sharps-rifla tar for seg hvordan rifla fungerer i praksis. Den tar for seg komponentene du bruker for å lade en svartkruttpatron: hylser, tennhetter, kuler, kulefett, krutt og mellomladninger. Som eksempel brukes en .45-70 Shiloh Sharps.

  Kjøp og salg

  Noen enkle annonseregler

  På denne siden kan du legge ut private annonser knyttet opp mot antikke våpen, svartkruttskyting og utstyr. Reglene er enkle:

  • Annonsen skal være knyttet opp til svartkruttskyting eller antikke våpen.
  • Antikke våpen og replikaer av disse skal være modellfestet før 1890.
  • Alt som annonseres skal være innenfor norsk lov.
  • Annonsørene har selv ansvar for å fjerne annonsene.
  • Det er ikke tillatt å lenke til andre salgssteder.
  • Det er ikke tillatt å slette en annonse, for så å legge den inn igjen kun for at den skal vises i sidemenyen.
  • Annonser der det oppfordres til budgivning er ikke tillatt. Oppgi fast pris! Ny!

  Annonser som ikke samsvarer med reglene over blir umiddelbart fjernet. svartkrutt.net tar ikke ansvar for eventuelle tvister om handelen som oppstår mellom kjøper og selger.
  Nr. 1094

  Savnet Minnesabel datert 1801

  En Dansk minnesabel for Borgervæpningen fra Slaget ved Reden 1801 savnes fra min samling.

  Beskrivelse:
  Sabelen har et feste av lignende type som Offisersabel M/1789, men har dobbelt obleki, ca 80% av festets forgylning er bevart, grepet er av fiskeskin. Grep og feste er av høy kvalitet.
  Klingen er datert 1801, på ricassoen er det etset VIVAT, klingen har det vanlige innetsede Dansk Norske våpen. Etset tekst på klingen: For det Frivillige Enighets Chor er etset med store dype bokstaver på klingen. Det er flere etsninger som kan ses på vedlagte bilder.

  En lignede minnesabel av samme type er beskrevet på side 52 og 53 i Vaabenhistoriske årbøker Nr 46, som tar for seg Danske Marine blankvåpen. Skrevet av Kurt Bang Petersen, 2001.

  Vedlagt er bilder. Sabelen er tapt fra min samling mellom Mai - September 2008.

  Hvis noen skulle se denne sabelen, setter jeg stor pris på hjelp med og få den tilbake til min samling.

  [IMG]http://img.photobucket.com/albums/v235/arnesperbund/Sabler/108442-15.jpg[/IMG]

  [IMG]http://img.photobucket.com/albums/v235/arnesperbund/Sabler/108442-3.jpg[/IMG]

  [IMG]http://img.photobucket.com/albums/v235/arnesperbund/Sabler/108442-12.jpg[/IMG]

  [IMG]http://img.photobucket.com/albums/v235/arnesperbund/Sabler/108442-10.jpg[/IMG]

  Navn: Arne
  E-post: asp2@lycos
  Lagt inn Sun. 28. Sep. 2008 kl. 12:04.
  Antall ganger klikket på: 36.